KRECE STRADANJE – MARS RETROGRADAN OD 30.11.22.-14.01.23.